Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Informationen som finns på vgrbalans.se flyttas till Insidan

Från den 1 juli är webbsidan www.vgrbalans.se inte längre i bruk. Informationen på sidan kommer inte uppdateras men den kommer finnas tillgänglig en tid framöver.

Informationen hittar du på intranätet
Från och med den 1 september kommer du kunna hitta informationen på friskvårdssatsningen Tillsammans i VGR:s egen sida på Insidan, Friskvårdssatsningen i VGR

Nytt registreringssystem för Regionklassikern
Från och med den 1 september kommer Regionklassikern ha ett nytt registreringssystem. Det nya systemet är uppbyggt i Sharepoint och alla deltagare kommer kunna registrera sina aktiviteter och lopp på egen hand. Dina tidigare registreringar och Regionklassiker kommer flyttas till det nya systemet.

Innan uppstarten av det nya systemet kan du mejla dina genomförda aktiviteter och lopp till regionklassikern@vgregion.se så hjälper vi till att registrera dem åt dig i det nya systemet.

Mer information om det nya registreringssystemet kommer i augusti.

Kontakta oss vid frågor
Har du några frågor angående Regionklassikern, erbjudanden och rabatter eller om Tillsammans i VGR, kontakta oss på följande e-postadresser: – angående Regionklassikern: regionklassikern@vgregion.se – angående Tillsammans i VGR, erbjudanden och rabatter: tillsammansivgr@vgregion.se