Om Regionklassikern

Västra Götalandsregionens tipstävling i samband med
Kretsloppet i Borås

Bokpriser har skickats till följande tio vinnare
Linda Alvekrans, Sjömarken
Anna-Karin Axelsson, Töllsjö
Linda Bednarek, Borås
Nia Fredriksson, Fristad
Monica Gustafsson Fritsla
Elvira Otterdahl, Borås
Lovisa Proos, Borås
Susanna Samuelsson, Borås
Britta Steinert, Borås
Lars Wåxberg, Borås

Rätt svar på frågorna
Vad är det som gör att Västra Götalandsregionen kallas för region, och inte enbart ett landsting?
Både landsting och regioner är politiskt styrda. Skillnaden för en region är ansvaret för regional tillväxt och hållbar utveckling, inklusive kollektivtrafik. www.vgregion.se

Vad är Västra Götalandsregionens vision eller ”slogan”?
Det goda livet (eller ibland Ett gott liv)

Vad är viktigast med sjukvårdens hälsofrämjande arbetssätt?
Man artbetar med förebyggande insatser och ändring i levnadsvanor för att minska risken för och lindra sjukdomstillstånd.

Är vi självförsörjande på blod från de frivilliga blodgivarna?
Knappt, det behövs många fler blodgivare! http://geblod.nu/

Vad står AKUT för som stöd för att kolla om någon fått en stroke?
Ansikte, Kroppsdel, Uttal, Tid Se www.strokekampanjen.se

Vart ringer, eller kollar man på webben-för sjukvårdsrådgivning?
Telefonnumret är 1177 och webbplatsen heter www.1177.se

Tillbaka