Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
Du kan välja att genomföra skid-grenen i Skidome, Göteborg när det passar dig!

Vi har avtalat med Nordic Wellness/Skidome att VGR-anställda kan komma och åka skidor när det passar dem och få intyg på detta. Avgiften betalar du då själv.

Gör så här
Visa upp ditt VGR-id i kassan, säg att du är anställd inom Västra Götalandsregionen och vill ha ett intyg för skidor i Regionklassikern. Du kan också ladda ner blanketten här, skriva ut och ta med dig den.

Ta sedan med dig intyget och informera personalen om att du håller på att genomföra Regionklassikern. Du ska åka minst 5 km. Efter genomfört lopp ber du att få personalens stämpel/underskrift som intyg på att du har genomfört skid-grenen.

Skicka intyget för registrering till:
Hälsan & Arbetslivet, Att. Åsa Axelsson, Klinikvägen 30, 501 82 Borås
Du kan också skanna in intyget och mejla det till vgr@vgrbalans.se

Mer information om Skidome

En femårsmedalj kommer att delas ut till alla som genomför Regionklassikern fem 12-månadersperioder i rad.