Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
Du kan välja att genomföra simningsgrenen i klassikern inomhus när det passar dig!
Det är många klassikerdeltagare som har efterfrågat möjlighet att genomföra simningsgrenen inomhus, och på andra tider än under de två motionsloppen som äger rum i augusti. Du väljer själv vilken badanläggning du vill besöka för att genomföra grenen. Avgiften till anläggningen betalar du själv om inte annat anges.

Gör så här
Ladda ner intygsblanketten här, skriv ut och ta med dig den.

Ta sedan med dig intyget och informera badpersonalen om att du håller på att genomföra Regionklassikern och ska simma minst 500 meter. Efter genomförd simning ber du att få badets stämpel/underskrift som intyg på att du har genomfört simningsgrenen.

Skicka intyget för registrering till:
Hälsan & Arbetslivet, Att. Åsa Axelsson, Klinikvägen 30, 501 82 Borås
Du kan också skanna in intyget och mejla det till regionklassikern@vgregion.se