Om Regionklassikern

Cecilia Andersson ’’Västra Götalandsregionen har målet att personalen ska må väl. Vi har kunskapen om hälsa, därför är det viktigt att så många som möjligt börjar träna, och gärna tillsammans. Jag blev själv medveten om hur viktigt det är att träna när jag deltog i Linnémarschen. Det är helt klart att den förebyggande insatsen som träning innebär, behövs för en fortsatt bra hälsa.

Vi kan göra mycket själva. Alla kan påverka sitt välbefinnande och må väl genom att ta hand om sig själv med regelbunden motion.’’

Cecilia Andersson, regionpolitiker, hälso- och sjukvård Tillbaka