Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Göteborgsvarvet för VGR-medarbetare
Den 16 maj är det dags för Göteborgsvarvet 2020. Som anställd i Västra Götalandsregionen har du en fast anmälningsavgift på 645 kronor. Sista anmälningsdag är den 31 mars 2020.

Anmäl dig här för att hamna direkt i VGR:s startgrupp.

Observera att anmälan inte är giltig förrän anmälningsavgiften är betald. Betalning av anmälan kan ske via kort- eller direktbetalning. Göteborgsvarvet skickar inte ut några inbetalningskort.

Byta till regionens startgrupp
Är du redan anmäld till Göteborgsvarvet och vill byta till regionens startgrupp, maila följande uppgifter till regionklassikern@vgregion.se Namn, VGR-id, arbetsplats och personnummer

En inbjudan där du kan byta till VGR:s startgrupp kommer då skickas till den e-postadressen du uppgav i din anmälan till Göteborgsvarvet. Sista dagen för byte av startgrupp är den 31 mars 2020.