Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Spring Varvet 2019 med kollegor i VGR:s startgrupp!

Lördag 18 maj är datumet för Göteborgsvarvet 2019

Fast avgift 645 kr för VGR-medarbetare
Som anställd i Västra Götalandsregionen har du en fast anmälningsavgift på 645 kronor.

Anmäl dig till regionens startgrupp här
För att springa Göteborgsvarvet i regionens startgrupp behöver du anmäla dig här via VGR:s anmälningslänk.

Observera att anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är betald. Betalning kan ske via kort- eller direktbetalning. Göteborgsvarvet skickar inte ut några inbetalningskort.

Byta till VGR:s startgrupp
Om du är anmäld kan du byta till VGR:s startgrupp till och med 28 februari 2019. Kontakta oss på regionklassikern@vgregion.se för hjälp med detta.