Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Digitala informationsträffar

Välkommen på digitala informationsträffar om den övergripande friskvårdssatsningen Tillsammans i VGR.

Informationsträffar för alla medarbetare
Under våren erbjuds tre informationsträffar om Tillsammans i VGR. Varje tillfälle pågår i 30 minuter och består av en kort presentation och möjligheten att ställa frågor.

Alla medarbetare i VGR är välkomna att medverka. Anmälan görs i Regionkalendern till något av följande datum:
24 mars kl.08.30-09.00
18 april kl.13.00-13.30
30 maj kl.08.30-09.00

Informationsträffar för chef/HR
Tillsammans i VGR erbjuder även informationsträffar för chefer och HR-medarbetare.
Följande tillfällen erbjuds under våren:
27 januari kl.08.30-09.15
28 april kl.08.30-09.15

Läs mer om Tillsammans i VGR/Friskvårdssatsningen i VGR på VGR:s intranät