Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Friskvårdsbidraget
Friskvårdsbidraget till anställda är en skattefri personalvårdsförmån.

Bidraget kan användas till olika former av friskvårdsaktiviteter. Läs mer om regelverket för personalvårdsförmåner på Skatteverkets webbsida.

ePassis webbsida hittar du tips på vilka aktiviteter du kan använda ditt bidrag till.

Från 1 januari 2023 är basbeloppet för friskvårdsbidraget 1800 kr för alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen. Prata med din chef om vilken summa som gäller på din arbetsplats.


Nyttja friskvårdsbidraget med ePassi
ePassi är en mobiltjänst för personalvårdsförmåner och används i VGR för att hantera friskvårdsbidraget. I appen genomför du dina köp av friskvård och tar del av ditt friskvårdsbidrag. Du ser även hur mycket av ditt bidrag som du har kvar om du inte nyttjade hela bidraget på en och samma gång.

Läs mer om friskvårdsbidraget och ePassi på intranätet