Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget till anställda är en skattefri personalvårdsförmån. Här kan du välja bland olika fysiska aktiviteter bl.a. gym, bad, dans, bollsporter, Qi Gong, Tai Chi, mindfulness och yoga samt aktiviteter som ridning, golf och segling. Friskvårdsbidraget kan även användas till kostrådgivning för viktreduktion/viktbalansering och för massage.

Från 1 januari 2018 är basbeloppet för friskvårdsbidraget 1500 kr för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen. Varje förvaltning beslutar själv vad som gäller vid utbetalning av friskvårdsbidraget så kontakta gärna den HR ansvariga för din verksamhet för mer information.