Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Digitala informationsträffar om Tillsammans i VGR

Välkommen på digitala informationsträffar om den övergripande friskvårdssatsningen Tillsammans i VGR.

Informationsträffar för alla medarbetare
Under hösten erbjuds två informationsträffar om Tillsammans i VGR. Varje tillfälle pågår i 30 minuter och består av en kort presentation och möjligheten att ställa frågor.

Anmäl dig i Regionkalendern
Alla medarbetare i VGR är välkomna att medverka. Anmälan görs i Regionkalendern till något av följande datum:
20 september kl. 09.30–10.00
6 december kl. 09.30–-10.00

Informationsträffar för chef/HR
Tillsammans i VGR erbjuder även informationsträffar för chefer och HR-medarbetare.
Följande tillfällen erbjuds under hösten:
6 september kl. 08.30–09.15
8 december kl.08.30–09.15

Läs mer om Tillsammans i VGR/Friskvårdssatsningen i VGR på VGR:s intranät