Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen

Brett arbete för bättre hälsa

Det är många faktorer som ska samverka för att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, en bra vardag för alla er medarbetare inom Västra Götalandsregionen.
Vi har träffat Annemarie Hultberg vid ISM, Institutet för stressmedicin. En verksamhet inom Västra Götalandsregionen där man arbetar med att försöka se helheten i arbetslivet i regionen.

Kunskapscentrum
ISM är Västra Götalandsregionens eget kunskapscentrum inom stressområdet och bildar tillsammans med Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård förvaltningen Hälsan och Stressmedicin.

– Vårt arbete går ut på att skaffa oss kunskaper om faktorer i arbetslivet som är betydelsefulla för arbetsmiljön och för dig som medarbetare, och också om hur man kan göra för att genomföra det i praktiken. Kunskaper och erfarenheter som vi ska använda för att göra arbetsmiljön inom Västra Götalandsregionen bättre och förhoppningsvis riktigt bra, säger Annemarie Hultberg.

ISM-rapport 21
Under 2018 gavs ISM-rapport 21 ut. Här har man sammanställt kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen.

– Den här rapporten kan man använda som en uppslagsbok. I rapporten kan man hitta exempel på erfarenheter och kunskaper som kan föras över till den egna arbetsplatsen och därmed se till att det blir ”verkstad” helt enkelt, menar Annemarie Hultberg som är en av författarna till rapporten.

Exempel
I rapporten finns exempel på olika områden som tas upp. Hälsofrämjande arbetsplatser, nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen, organisatorisk och social arbetsmiljö, chefs- och ledarskap & medarbetarskap, livet är inte bara arbete.

– Det finns väldigt mycket att hämta hem och försöka omsätta i praktiken utifrån förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Vi ser den här rapporten eller uppslagsboken som ett stöd till HR-avdelningar, chefer, skyddsombud, men vi delar även gärna med oss till studenter som lär om detta i sina utbildningar.

Många bäckar små…
Det finns ambitioner hos arbetsgivaren att på många olika sätt förbättra hälsan hos anställda inom Västra Götalandsregionen.

– Vi försöker dela med oss av goda exempel från forsknings- och utvecklingsarbeten, ofta från arbetsplatserna runt om i regionen. Lägger vi ihop dessa erfarenheter med andra forskningsresultat, så hoppas vi kunna påverka arbetsmiljön i positiv riktning, menar Annemarie Hultberg, utvecklingsledare hos ISM.


Christer Falk