Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2017-11-09
Förbättra din hälsa med nya vanor

Hur mycket motion rekommenderas?

Enligt WHO är rekommendationen för vuxna över 18 år att varje vecka vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter med måttlig intensitet. Vid hög intensiv träning rekommenderas 75 minuter.

Det spelar mindre roll vad du tränar, det viktiga är att det sker regelbundet. Hur mycket motion som är tillräcklig för att ge en förbättring på hälsan är helt och hållet individuellt. Forskningen visar dock klart och tydligt att de som rör sig allra minst har som mest att vinna på nya vanor. (källa:http://ki.se/forskning/fa-upp-pulsen-30-minuter-per-dag)

Låt ditt syfte med träningen påverka vad och hur mycket du skall träna. Är målet att hålla dig frisk och förebygga sjukdomar, eller är det din dröm att klara en svensk klassiker?

Stå upp för din hälsa!

Enligt Ingibjörg Jonsdottir forskar i fysiologi, idrott och hälsa vid Institutet för stressmedicin i Göteborg är vi idag alldeles för stillasittande, ett beteende som vi måste minska.

I ett experiment fick unga och normalaktiva män vara fysiskt inaktiva under två veckors tid.

Under den korta försöksperioden visade resultaten att deras insulinkänslighet minskade, konditionen försämrades och blodfetter ökade av långa perioder av stillasittande.

Därför är det viktigt att använda höjbart skrivbord om man har ett kontorsarbete. Enligt Ingibjörgs forskning gör det stor skillnad att ta korta bensträckare varje timma och att det är viktigt att aldrig vara stillasittande i mer än två timmar i sträck.

Hur aktiv är du?

Har du koll på hur mycket du faktiskt motionerar, eller sitter still? Det är inte ovanligt att män överskattar hur mycket de tränar, jämfört med kvinnor som ofta underskattar om hur aktiva de är. För att skapa nya vanor är det bra att med en översikt över dina nuvarande vanor.

  • Ta alla tillfällen du kan till att få mer vardagsmotion.
  • Försök att öka intensiteten när du är aktiv, våga utmana dig själv.
  • Börja redan idag, bestäm dig för att stå upp 30 minuter för att sedan succesivt öka.