Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2017-05-26
Jobba SMART!

Att sätta upp ett mål är väldigt enkelt, men det gäller ju att nå målen också, annars är det ju ganska meningslöst. För att öka chanserna till att nå hela vägen så är det viktigt att sätta upp rätt typ av mål!

När man vill uppnå något men kanske motivationen inte riktigt finns där, så underlättar det att sätta upp ett mål. Målet finns där för att hålla oss motiverade och för att vägleda oss till att uppnå våra drömmar.

Vi är många som ganska ofta slänger ur oss ett snabbt löfte eller en målsättning. Men alltför ofta så uppfylls inte dessa utan man ger upp långt tidigare. Det som är grejen är att det räcker liksom inte med att bara säga att man skall uppnå något, utan att också tänka SMART.

SMARTA mål!

SMARTA mål är inte alls ett ord för att man måste vara smart för att sätta upp ett sådant mål, absolut inte.
Varje bokstav i SMART har sin egen speciella betydelse, detta för att målet skall bli så effektivt och bra som möjligt.
Målen får gärna vara långsiktiga, det kan handla om att ändra sin livsstil, bli starkare eller kanske äta bättre.

S = SPECIFIKT
M = MÄTBART
A = ACCEPTERAT
R = REALISTISKT
T = TIDSBUNDET

Specifikt – Den första grundstenen i ett SMART mål är att detaljerat skriva ner vad ditt mål innebär, att det/de är specifika. Att målet är specifikt innebär att det skall vara exakt definierat så att det inte på något sätt går att misstolka. Ett ospecifikt mål kan vara ”jag skall spara pengar varje månad” för att det istället skall vara specifikt så skall det som exempel istället stå ”Jag skall spara 500 kronor varje månad”. Är ni med? Genom att målet är specifikt så blir det både lättare att följa och att konkret se om man uppnått det.

Mätbart – Nästa punkt handlar om att du behöver kunna ta reda på om du har nått ditt mål. Precis som jag skrev om i förra punkten så skall det vara lätt att kontrollera om målet är uppnått. Exempel på det kan vara om du vill förbättra din kondition så mäter du pulsen kontinuerligt. Eller om du vill gå ner i vikt är ett måttband ett bra hjälpmedel. Ett mål som att ”bli vältränad” vad är det egentligen? Det finns inget direkt mått på ett sådant mål.

Accepterat – Ibland används ordet attraktivt istället på den här punkten. Det spelar ingen roll vilket, grunden är detsamma. Målet måste kännas kul och angeläget att nå. Det är viktigt att du verkligen VILL nå målet och att du står bakom det och dess innebörd. Att du verkligen är beredd att satsa och offra eller avstå något för att nå dit du vill. Än viktigare är detta om det är fler än du som är inblandade i målet. Om det kanske är ett företag eller en förening som målet gäller för.

Realistiskt – Målet måste kunna vara genomförbart, det är en mycket viktig del. Och att det är rimligt och realistiskt utifrån dina egna förutsättningar. Ibland kan det vara lätt att förväxla ett mål med en vision. En vision kan vara något som man kanske aldrig uppnår men som kan vara till hjälp för att hitta rätt väg. Så sträva efter att sätta upp ett mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du vet att det finns en möjlig chans till att nå det.

Tidsbundet – Bestäm en tidpunkt för när målet skall vara uppfyllt. Sätt även upp en starttid. Det är viktigt att sätta upp denna tidsgräns för att kunna reflektera och lära sig av målet du satt upp, oavsett om du klarat av det eller inte. Tidsbestämmer man inte sitt mål så är det lätt att det tappar effekten av att kämpa mot målet i tid. Det kan också vara lätt att skjuta på sina delmål eller att målet hamnar i glömska. Sätt upp en tidsgräns som inte ligger alltför långt bort i tiden, med risk för att hinna tröttna. Känns tiden för knapp så ändra hellre lite på själva målet. Hinner du nå målet tidigare än planerat så är det ju bara en bonus. Har du delmål så sätt ett datum på dessa också.

Det är viktigt att SMART målet alltid skall vara under din egna kontroll. Ofta är det lätt att missa här. Vi gör helt enligt formalia för ett SMART mål, men kanske glömmer att kontrollera och justera det under vägen dit. Ibland kan det faktiskt ske saker utom vår kontroll som gör att målet inte längre är aktuellt och det tappar då sin funktion.

Men för övrigt så om du utgår från SMART modellen så kommer du bli mycket mer effektiv i att nå dina mål. Tänk på att alltid skriva ner ditt/dina mål på papper, viktigt för att öka chanserna till att lyckas. Gå igenom målet kontinuerligt, gärna varje dag. Då bearbetar ditt undermedvetna hela tiden målet och även det kommer att vara till din hjälp.

Hoppas att jag nu gett dig lite motivation till att skriva ner ditt/dina mål och att detta är SMART. Kämpa på och du kommer att kunna njuta av otroliga livskickar då målet/målen är uppnådda.

Text: Sofie Andersson
Källa: Det löser sig