Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2016-09-26
I form fr livet vecka 3 Snedsteg!

Förändringar är många gånger en stor utmaning och kan vara svåra att hantera på egen hand! Vi förlitar oss på vår egen viljestyrka att klara av dessa. Oftast går det bra till en början, men förr eller senare kommer vi stöta på utmaningar som vi kanske inte är riktigt förberedda på. Det är ganska vanligt att dessa utmaningar dyker upp efter ett par veckor av ganska bra ”flyt”.

Vi ägnar veckans inlägg åt att möta och hantera dessa utmaningar. Samtidigt vill jag att vi även planerar veckan. Vad ligger fokus på denna veckan? Vad har gått bra och vad har gått sämre? Vad skall jag göra och inte göra denna vecka? Reflektera och skriv ner; tankar idéer och drömmar!

Låt inte ett avsteg från din plan bli till en händelsekedja av negativa handlingar, som hindrar dig från den väg du valt att vandra.

Genom starten på resan visade du engagemang och beslutsamhet till att vilja göra något åt din situation. I den här delen av resan är det viktigt att fortsätta vara engagerad och beslutsam. Den reseplanering du gjorde i starten kommer väl till pass nu.
Det är lätt att tro att en stark vilja är allt som krävs för att klara alla strapatser under resans gång, och med en hög ambition kunna utmana alla hinder och faror. Men det är lite som att du skulle ge dig ut i okänd terräng utan varken karta, kompass, proviant eller vatten. Då är risken ganska stor att du får vända åter hem igen, eller att du kanske går vilse, även om viljan att nå slutmålet är väldigt stark. Ofta krävs det mer än så.

För att göra framsteg på resan är det därför viktigt att fortsätta utveckla sin plan, och lära sig av de snedsteg och utmaningar som inträffar på vägen. Detta för att slippa återvända till ett tidigare stadium. Därför skall man inte se snedsteg som ett misslyckande, utan istället lära sig av dem, så att de istället blir till framsteg. De flesta når sitt slutmål till sist, även om många behöver flera försök på sig. Du har inte misslyckats innan du har slutat att försöka!

Utmaningar och hinder!

Genom att i förväg föreställa dig de fallgropar eller hinder som kan tänkas dyka upp, så kan du också hitta ett sätt att hantera dem, när de väl dyker upp!

Ett hinder kan exempelvis vara: ont om tid, dåligt väder, måste prioritera jobbet, minskad motivation, sjukdom/skada, haft så många snedsteg, orkar inte, jag är trött, jobbigare än väntat och så vidare…

Använd de utmaningar ovan eller andra som du kan komma på till en övning som går till så här:

  1. Genom att skriva ner dessa hinder/utmaningar på enda sidan på ett papper så identifierar du dessa. Rangordna dem och skriv den som du tycker är största utmaningen överst och fortsätt nedåt. A = din största utmaning…
  2. Försök sedan att hitta på så många lösningar som möjligt på dina utmaningar, se nedan.
  3. Hur bedömer du din förmåga att handskas med dessa utmaningar som du skrivit ner? Sätt en siffra efter på en skala 1 – 10, där 1 = oförmögen och 10 = mycket hög förmåga.

Exempel:

Hinder/utmaningar
A= Godissug på kvällen
Lösningar/strategier
Ha inget hemma
Ta en kvällspromenad
Poäng
8

 

Syftet med att göra övningen är att analysera vad under en förändringsresa det är som gör att vissa dagar/stunder fungerar bättre än andra. Varför känns vissa tidpunkter lättare trots utmaningar och hinder? Vad är annorlunda de dagar då det känns lättare?
Även om du upplever situationen som svår att övervinna, försök att skriva ner/tänka till på vad som krävs för att saker och ting skall bli en smula bättre och vad har skett när situationen har blivit bättre?
Återigen – reflektionen är viktig och vi har alla många tidigare erfarenheter att ta lärdom från.

Tänk positivt och peppa dig själv så har du större chans att lyckas med din förändring. Allt som hänt tidigare, alla snedsteg och alla misstag existerar nu endast i ditt eget huvud. Så istället för att älta det som varit – lägg allt fokus på nästa steg!

Text: Sofie Andersson
Källa: ”det löser sig”