Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2016-09-19
I form fr livet vecka 2 Inre motivation!

En vecka har passerat sedan starten: Hur går det? Hur känns det? Hur mår kroppen och knoppen? Vad är det som fått dig att må bra denna veckan? Vad har du lärt dig och vad kan du ta med dig vidare in i nästa?

Ägna en liten stund till att reflektera över veckan som gått. Ställ dig frågorna ovan och fundera eller skriv ner tankar och svar. Ibland kan det vara viktigt att få det nedskrivit, det man har i huvudet för att kunna ”se det lite utanför boxen”.

Kanske har veckan varit riktigt bra, och du har fått en mycket bra start på ”din nya livsstil”. Det hoppas jag! Men om inte; ta bara nya tag och starta igång igen, det kanske istället får vara denna veckan som blir din nystart! Veckans inlägg kommer att handla om den inre motivationen, vilken är en mycket viktig del av en förändring!

Inre motivation!

Känner du dig motiverad för en förändring och att göra det som krävs? För att kunna sätta upp ett mål och ta oss till det krävs det att man är just motiverad, och vägen mot målet du satte upp förra veckan kommer att kräva en insats av dig. Det finns ingen annan än du som kan göra den. Eftersom du hakat på ”i form för livet” har du egentligen sagt till dig själv att du inte befinner dig riktigt där du önskar idag. Det innebär att du behöver göra vissa val annorlunda än du gjort tidigare, förändra. Men det är din arbetsinsats som måste till.
Tänk dig att du skulle berätta för människor att du har ett recept som kan hjälpa dem att få en bättre hälsa, leva längre och undvika många sjukdomar. Med stor sannolikhet så hade de varit villiga att betala ganska bra för det där receptet. Men om du sedan skulle berätta för dem att det är helt gratis, och inte har några direkta biverkningar, så skulle de förmodligen tro att du ljuger!

Om du gör som du alltid gjort, så kommer du att få det som du alltid fått!

Motivation kan beskrivas som den drivkraft som får oss att göra olika saker. Motivationen kan komma från olika håll och påverkas av faktorer som fysiska, psykiska och sociala. Det som är viktigt att tänka på är att motivationen kan komma både inifrån dig själv, och utifrån.

Inre motivation är när man vill något själv, på riktigt! Det är alltså en skillnad mellan den inre och yttre motivationen, där den yttre istället kan vara att man gör något för någon annans skull. Som till exempel att du skulle flytta för någon annans skull, eller att du deltar i något för att det förväntas av dig. Även om du inte själv kanske vill saken så mycket, så får du en yttre motivation till att ändå göra det. Den yttre motivationen är också den som jag kommer att försöka bidra med de kommande veckorna. För om din inre motivation är i harmoni med en yttre motivation, så finns det stora möjligheter till att åstadkomma förändringar. Så vi återgår nu till att fokusera på den inre motivationen.

För att hitta sin inre motivation så behöver man ställa sig frågor. Vad får mig att må bra? Hur vill jag leva mitt liv och hur får jag min drivkraft till det? Det är DU som skall vara i fokus och det handlar om vad som får just DIG att må bra och inte vad som skulle göra de där andra i din omgivning nöjda.

I en livsstilsförändring så kan den yttre motivationen handla om att du börjar promenera för att läkaren har sagt att du måste, eller att du slutar röka för att dina barn vill det. Men kopplar du sedan på din inre motivation så börjar du promenera, inte bara för att din läkare säger det, utan för att du också själv tror på att du kommer att må bra av det och känner dig sugen på att börja. Din inre drivkraft sätter fart och din inre och yttre motivation samarbetar. När det gäller att förändra sin livsstil och börja med goda vanor, säger erfarenheten att den som gör det för att personen själv vill och för att den inre motivationen finns, har stor chans att lyckas. Vilket sedan är starkt kopplat till vår självkänsla.

Planera resan!

När du skall göra en resa så behöver den planeras. Du behöver veta vart du skall resa, vilket resmål som passar dig bäst? Du behöver också fundera ut en lämplig resväg och vad det får kosta. Bär resan iväg till ett ställe du aldrig varit förut, så är det bra att läsa på lite innan, och kanske prata med andra som redan varit där.
Samma sak vid en livsstilsförändring: Har du planerat ”resan” och gjort upp steg för hur du skall ta dig till ditt mål, så har du också lättare för att klara av den. Genom att kunna förstå vart du befinner dig idag, så hjälper det dig att anpassa dina förändringar till din egna förutsättningar.

För att genomföra och bibehålla en förändring behöver du ha med dig följande insikter:

  • Insikten om att din nuvarande livsstil inte kan fortsätta då den kanske på sikt kommer innebära en risk för dig, eller att du inte kommer må särskilt bra.
  • Insikten om att en livsstilsförändring faktiskt kan innebära en minskad risk för ohälsa.
  • Sist men inte minst; inse att du är fullt kapabel till att göra denna livsstilsförändring. Du har inte ett liv, du är liv!

 

Text: Sofie Andersson
Källa: Faskunger