Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2016-09-09
Att frndra sin livsstil!

Du kanske ofta tänker tanken om hur du ”bör” leva. Men i slutändan blir det ändå att du gör som du brukar. Ofta är det så att vi gör det vi är vana vid, det spelar ingen roll om vanan är bra eller dålig för oss. Dessa vanor blir lätt till en livsstil - din livsstil.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad det gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Att ändra sina vanor är ingen lätt sak. Det som är vant är tryggt och kan kännas som det enklaste och bästa för stunden. Och visst, på kort sikt så kan det fungera, men om en vana inte är bra för din hälsa i längden så kan det vara nödvändigt att göra en förändring. Och för att göra en förändring behöver du bryta en gammal vana och ersätta den med en ny.

Men hur?

Din attityd kan förändra inställningen till sådana saker som du alltid avskytt eller tvärtom, älskat i hela ditt liv. Att förändra sin livsstil sker inte automatiskt och det är svårt att få in nya vanor i ett tidigare inrutat liv. Särskilt om din kropp skriker efter det du försöker sluta med.

Därför är det viktigt att fokusera på vad du vinner i och med att du gör förändringen. I början måste man hela tiden tänka mycket på vad man gör och det kan ta lång tid innan den nya vanan blir till en naturlig del av sin vardag. Man måste öva, likaväl som man lär sig gå, cykla eller lär sig andra nya saker. Sedan är det också vanligt att man får börja om flera gånger innan vanan sitter där.

Man kan säga att en förändring av vanor sker i flera steg:

  • Kunskap För att lyckas med förändringar så krävs det kunskap och en insikt om sina behov och hur den nuvarande situationen ser ut. Ta reda på information och fakta om det som behöver förändras men också komma underfund med vem man själv är och hur ser dina värderingar ut, alltså – reka nuläget! Att göra detta stimulerar till en förståelse för att förändringen är en process som pågår under en tid.
  • Motivation Utan motivation är det nästa omöjligt att lyckas med en förändring och att sedan bibehålla denna trots de motgångar och utmaningar man ställs inför under förändringens gång. Att känna sig motiverad handlar om en viljestyrka och en känsla av värde rörande förändringen. Att uppmuntra till ett engagemang, stimulera sitt självförtroende. Motivation och självförtroende går hand i hand och stärker din kraft till förmåga att förändra.
  • Strategier Verktyg, metoder och tekniker är alla olika strategier som du använder i arbetet mot en förändring. Dessa strategier talar om hur en förändring går till. Du kan ha motivation till en förändring och du kan ha kunskap om vad som behöver göras, men utan strategier som hjälp så blir det svårt att lyckas.

”I form för livet!”

På måndag nästa vecka, den 12:e september startar balansbloggens höstaktivitet ”i form för livet”. Du kommer då få hjälp, vägledning och peppning, om du vill och behöver, göra en livsstilsförändring.

Som en förberedelse till detta, ta en stund av helgen till att reflektera och tänka efter vart just du står idag. Det som punkten kunskap handlar om i punkten ovan. Hur mår du? Har du en balans i tillvaron när det gäller motion, kost och allmänt välmående? Vad skulle du vilja förändra?

Ta sedan tillfället och passa på att hänga med, det går alltid lättare tillsammans. Vi startar på måndag här på balansbloggen!

Text: Sofie Andersson