Hälsofrämjande aktiviteter för
VGR-anställda i hela regionen
Hälsofrämjande aktiviteter för VGR-anställda i hela regionen
2016-08-19
Stressen påverkar din kropp!

Det talas mycket om att stress är farligt, men hur påverkas kroppen rent konkret?

I tidigare inlägg har jag skrivit om vad stress är och hur man kan hantera stressen. För det är inte stressen i sig som är farligt utan just – hur vi hanterar den som kan vara farligt.
Vi skall nu gå in på vad som händer rent fysiskt i kroppen när du stressar och vad som då sker med din ämnesomsättning.

Det som händer när du stressar är att kroppen utsöndrar adrenalin och kortisol via binjurarna. Adrenalinet sprids snabbt i kroppen och påverkar oss under en kort period. Längre tid tar det däremot för kortisolet att spridas i kroppen och detta pågår därför under en längre tid. Dessa två stresshormoner sätter igång biverkningar i kroppen likt en dominoeffekt.
Vid en kortvarig stress är det hormonerna adrenalin samt noradrenalin som dominerar. De ser till att hjärtat börjar pumpa blodet snabbare, vidgar blodkärlen och luftrören så att blodet snabbt kan ta sig till den muskulatur som mest behöver den. Samtidigt dras de blodkärl ihop som inte behövs aktiveras just för stunden (till exempel magtarmkanalen). Detta för att din kropp skall vara så bra rustad som möjligt för flykt eller kamp.

När en människa upplever långvarig och frekvent stress så har det fysiologiska systemet inte möjlighet till vila och återhämtning. Kroppen kan sättas ur spel och sluta fungera som normalt. Kort förklarat att när det inte handlar om en kortvarig stress, något man behöver ”springa ifrån” utan är långvarig, så kommer extra glukos och fria fettsyror cirkulera runt i blodet. Insulinet kommer att öka och dessa höga insulinnivåer är en stor riskfaktor för övervikt, högt blodtryck och åderförkalkning bland annat. Vilket i sin tur leder till risk för det metabola syndromet, (ämnesomsättningen) bland annat fettet, som då samlas runt organen på magen, vilken är den farligaste placeringen av överskottsfett. Även immunförsvaret sjunker vid för höga stressnivåer.

Andra fysiska påverkningar

  • Hjärnan Stress kan skada din hjärna. Försämra minnet, inlärnings- samt koncentrationsförmågan.
  • Hjärtat Risken att få blodproppar, hjärtinflammation och dålig hjärtrytm ökar när du är stressad. Det beror på att fettinnehållet i blodet förändras, blodtrycket stiger och hjärtat slår oregelbundet.
  • Levern Levern producerar mer fett och socker. Ökar inte förbränningen så lagras istället fett i blodkärlen.
  • Luftvägarna Din kropp blir känsligare och hyperventilation och ångestattacker kan lättare framkallas.
  • Magen Påverkan av en lång tids förhöjd kortisolproduktion gör att immunförsvaret bryts ner i magen och din kropp står sämre emot farliga bakterier. Även risken för magsår ökar.

Stress och ämnesomsättning!

Om kroppen liknas vid en bil, så är ämnesomsättningen bilens motor. Den ser till så att energiförbrukningen i din kropp fungerar som den skall, både vid aktivitet och vid vila.

Ämnesomsättningen, som också kallas metabolism är en process i kroppen som hanterar matens näringsämnen. Ämnesomsättningen kan antingen innebära nedbrytande (katabola) processer. Som då fett förbränns och omvandlas till energi och värme. Eller så är det en process där kroppens vävnader byggs upp (anabola), som till exempel då protein används som byggstenar till kroppens muskler.
Viktiga organ för ämnesomsättningen är levern och njurarna. Här omsätts och utsöndras slaggprodukter (skräp) som blir över då matens näringsämnen omvandlats till energi.

Stress och sömn påverkar din förbränning. Hormonet kortisol är en viktig del i ämnesomsättningen, för mycket stress gör helt enkelt att du lagrar mer fett kroppen.

Om du är väldigt stressad kan det lätt leda till att en måltid hoppas över på grund av tidsbrist. Den stressade kan då uppleva sig konstant hungrig. Hjärnan suktar då efter energi och skapar ett sötsug. Då är det de snabba kolhydraterna som lockar, söta livsmedel som inte ger din kropp någon näring men en massa energi. Genom att tillföra kroppen näring genom regelbundna måltider minskar också risken att äta dubbelt så mycket när du väl äter. Att äta okontrollerat mycket kan vara ett tecken på stress.

Stress ökar inte bara risken för övervikt, utan kan också ge motsatt effekt. En del som är väldigt stressade upplever en sviktande aptit och tappar ofrivilligt i vikt. Musklerna ryker och din ämnesomsättning sjunker. Den stressade blir då ännu mer stresskänslig eftersom kroppen inte får tillräckligt eller rätt bränsle. Det blir en ond cirkel. Så det gäller att tanka på med bra mat och ha regelbundna måltider.

Magen kan också ta rejält stryk av för mycket stressande. Stress ökar motoriken i magens tarmar och tarminnehållet tar sig framåt fortare än normalt, vilket kan resultera i diarré.

Så för att sammanfatta det hela: För höga stressnivåer leder till att hormonella reaktioner i din kropp sätts ur spel, vilket kan bidra till övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, metabola rubbningar och ett ökat sockerbehov. Stress är också en riskfaktor för depressioner, ångest, oro, smärta och utmattningssyndrom.

Text: Sofie Andersson
Källa: stress.se
Bild: Thinkstock