Yoga för hälsan!

Yoga uppfattas av många som en trend som pågår just nu. Men faktum är att yoga som träningsform har berikat människors liv i tusentals år vilket det troligtvis kommer bli en fortsättning på i minst lika många år till.

Vad är då yoga?

Yoga handlar om kunskapen om och hur man skapar en balans mellan kropp och själ samt mellan aktivitet och vila.
Yogan gör att vi blir starkare och fyller på våra energidepåer så att vi orkar mer. Den hjälper oss samtidigt att slappna av och vila. Man kan säga att yoga arbetar åt två håll. Den tränar oss dessutom i att vara närvarande i varje ögonblick, detta genom att ta bort eller minska det som stör vår koncentration och gör oss rastlösa.

Bakgrund

Yogiska mästare, som kallas rishis, sägs ha uppfunnit yogan genom att de observerade djurens olika rörelsemönster och sedan härma efter dessa. Under meditation observerade de sedan hur olika kroppsställningar påverkade kroppen och sinnet. Kunskapen om yoga hölls i början hemlig och var inte tillgänglig för allmänheten.

Exakt hur gammal yogan är vet ingen säkert. En del hävdar att den är 6 000 år, medan andra ännu längre. Inom Ayurvedan (världens äldsta disciplin), ingår yogaövningar. Både i Veda-skrifterna och i Bhagavad-Gita omnämns yoga. Skrifter som påbörjades för 2 500 år sedan.

Idag är yoga en av världens mest spridda discipliner för helhetshälsa och balans.

Olika former av yoga!

I yoga arbetar man med att skapa harmoni mellan kropp och sinne genom fysiska ställningar, andningsövningar och avslappning.
Kroppen får både stretchning, styrka och hälsa samt lugn och ro. Inom yogafilosofin säger man att de olika ställningarna och andningsövningarna för samman kroppen, sinnet och själen.

Det finns en mängd olika former av yoga och man kan lätt bli lite förvirrad och det är inte lätt att kanske veta vad man skall välja om man vill prova.

Börja med att fundera över hur intensivt och hårt du vill träna. Vissa former kräver att du har en ganska vältränad, vig och smidig kropp från början, medan andra former kan utövas oavsett grundform.

All yogaträning innehåller en mental del, men vissa former lägger ett större fokus på den. Sedan ger vissa former en mer allsidig träning av kroppen, medan andra lägger det fysiska fokuset vid en liten, specifik del av kroppen, såsom ryggen eller magen. Detta är då viktigt att tänka på när du väljer yogaform, ifall du kanske har en skada eller sjukdom. Exempelvis en ond rygg.

Några exempel av yogaformer:

  • Hathayoga är en fysisk och meditativ form av yoga, där man intar olika ställningar i ett lugnt tempo. Detta i ett syfte att få kontroll över sin kropp. Hathayoga passar nybörjare och de som vill pröva på yoga. Alltså en bra form att starta med.
  • Ashtangayoga Denna form är hårt fysisk, med olika ställningar som utförs i ett snabbt och kontrollerat flöde, med medveten andning och i en bestämd ordning. Ashtangayoga går ut på att öka välbefinnandet, få en smidig kropp och att lära sig kontrollera sitt sinne samt få en djupare förståelse för sin person. Formen kräver en god fysik från början och är därför inget för nybörjare.
  • Ayurvedayoga Formen bygger på den indiska ayurvediska läran och hathayoga. Den utgår från individens kroppskonstitution, nuvarande obalanser och hälsa. Men också årstider. Fysiska och mindre fysiska övningar blandas med snabba och långsamma yogaövningar. Målet här är att lära sig leva naturligare, att förstå sig själv och att balansera upp sin stress. Den kan anpassas efter vilken kroppstyp du har samt vilken årstid och tid på dygnet det är. Därför passar den alla.
  • Bikramyoga Här sker träningen i 40° C. Den är ganska hård och bygger på 26 olika ställningar. På grund av värmen krävs det inte att man värmer upp innan passet. Genom att du svettas renas kroppen. Denna formen går ut på att träna hela kroppen, in och utsida. Övningarna är tänkta att forma kroppen och ha en djupgående effekt på kropp och själ. De skall öka din flexibilitet, kondition samt styrka. Passar den vältränade och gillas av den frusne.
  • Kundaliniyoga Här har du en mjuk yoga som utövas i ett lugnt tempo och som har fokus på det mentala och andliga. Genom enkla men kraftfulla fysiska övningar så tränas en sak i taget, som att stärka immunförsvaret eller ryggen. Formen går ut på att bemästra sinnet med hjälp av andningen, olika mantran samt meditation. Den passar alla som är intresserade av att varva ner och träna mentalt.

Hälsovinster med yoga

Det finns många hälsovinster som du får av yogan, här är några:

  • Om du tränar målmedvetet efter ett yogaprogram varannan dag, kommer du redan efter en månad märka att du har mindre spänningar i kroppen och att du är smidigare. Samtidigt kommer du även uppleva att du sover bättre på natten.
  • Fortsätter du träna regelbundet kommer din smidighet öka ytterligare och andningen bli effektivare. Du kommer även uppleva att du blir bättre på att koncentrera dig och att du får en mer positiv inställning till livet i stort.
  • Lugnet du känner i kroppen och sinnet under yogan, börjar efter ett tag sprida sig till resten av ditt liv. Det är heller inte alltid nödvändigt att gå till ett yogapass. Nu har du själv redskapen för att exempelvis sluta ögonen och andas djupt när stressen gör sig gällande.
  • Du ökar intresset för att verkligen ta hand om kroppen på ett bra sätt: tänka på vad du äter, hur mycket du rör dig, hur mycket ledig tid du tillåter dig själv och så vidare.


Text: Sofie Andersson
Källa: holistiskhalsa.se, alltomyoga
Bild: Pixaby