Att komma igen efter skada eller sjukdom!

Träning kan vara den avgörande faktorn för att återvinna kroppens funktion efter en skada, operation eller sjukdom, och samtidigt fungera smärtstillande.

Oavsett vad det är som orsakat ett uppehåll från den vanliga träningen, om det är sjukdom som hindrat, eller om uppehållet beror på en skada, så krävs det tålamod med att återfå samma kondition och styrka som man hade innan skadan/sjukdomen.

I regel brukar man säga att det tar minst lika lång tid att ta sig tillbaka till den ursprungliga nivån, som man varit frånvarande från träningen. Två månaders frånvaro ger fyra månader totalt, innan man kan räkna med att vara åter på samma nivå.
Att försöka skynda på sin återhämtning leder bara till att risken för ytterligare skador, som i sin tur leder till att det tar ytterligare längre tid.

Vad som krävs för att komma tillbaka är individuellt. Det är viktigt att lyssna på vad kroppen säger, vara lyhörd och inte överanstränga sig eller gå för fort fram. Signalerar din kropp smärta, så har du antingen börjat för tidigt eller kommit igång alltför intensivt.

Det spelar också en stor roll på vilken nivå man låg på innan skadan eller sjukdomen samt vad för typ utav skada som man råkat ut för. Även åldern och hur lång frånvarotiden varit är påverkande faktorer.
Det tar nästan dubbelt så lång tid för en vuxen person att återhämta sig, som för ett barn.

Rehabilitering efter skada/operation.

Rehabträning behövs oftast efter skada, operation eller sjukdom. Rehabträningen är alltid individuellt anpassad både när det gäller val av övningar, belastning och hur ofta man ska träna och syftet är att anpassa övningarna till den skadade kroppsdelen så att den kan återfå sin bästa möjliga funktionsförmåga.

Många kanske tycker att rehabiliteringsträning är relativt tråkigt och kanske onödigt. Men det är viktigt att man tar sig tid till just denna träning. Desto tidigare man börjar träna efter skada/operation desto större är chansen att bli helt återställd. Om man dessutom kombinerar träningen med olika typer av behandling såsom massage och naprapati kan risken för att besvären kommer tillbaka minskas ytterligare.
Målet med rehabträning är att man efter den skall kunna vara aktiv på önskad nivå utan smärta. De flesta som rehabtränar blir helt av med sin smärta.

Börja om från början!

Även om skadan/sjukdomen varit relativt kortvarig, med en träningsfrånvaro på kanske en månad, försämras prestationsförmågan märkbart. Dock kan du med en lugn start, en succesiv ökning av träningsdosen, efter bara några veckor kunna vara tillbaka i din ursprungliga form.

Har du varit ifrån träningen så lång tid som ett halvår och kanske upp till ett år, så måste du i princip börja om från början.
Konditionen, styrkan och mjölksyratåligheten är inte helt förlorad, men många muskler och leder behöver byggas upp på nytt.
Stegra träningen mycket långsamt. Är du en löpare vanligtvis – börja att växla mellan promenader och löpning hela den första månaden.

Innehållet i träningen efter en längre tids uppehåll behöver tas hänsyn till vilken/vilka av de fem grundkvalitéerna som behöver stärkas mest. Konditionen, styrkan, uthålligheten, koordinationen eller smidigheten.

När du sedan kommit igång ordentligt, så kommer du känna i kroppen att styrkan och konditionen snabbt kommer tillbaka.
Har du före skadan/sjukdomen varit riktigt bra tränad, så är det ofta relativt lätt att komma tillbaka till samma nivå, även om det tar lite tid.

Mentalt då?

I de allra flesta fall så är det helheten som avgör om vi skall nå våra mål, och som i det här fallet komma tillbaka efter sitt träningsuppehåll. Det kanske kan kännas som att uppförsbacken är alltför brant.

För att nå våra mål är det viktigt att vi spar tillräckligt med energi till det.
Låt inte din energi under den här perioden pysa ut på saker som du inte vill eller som det var tänkt. Då blir det bara extra jobbigt. Den mentala delen är därför viktig i en sådan situation, avsätt tid till att jobba med den för att få energi till din återhämtning.

Mental träning är att övervinna sin motståndare, varav den största är dina egna inre begränsningar. Du sätter själv upp spärrar för vad du tror dig klara av.
Att ha ett positivt tänkande är betydligt mer än något som kan kännas lite utarbetat och "äppelkäckt". Det är större än att bara tänka att glaset är halvfullt eller halvtomt. Det handlar om din inställning och dina tankar om sakernas natur. Att kunna ändra en negativ tanke till en positiv. Att tro på din förmåga att komma tillbaka efter din skada/sjukdom, är en viktig del i arbetet.

En tanke föder en känsla, som i sin tur föder en handling. Allt går runt.

  • VINNAREN - ser en green nära varje sandbunker
  • FÖRLORAREN - ser en sandbunker nära varje green
  • VINNAREN - hittar en lösning för varje nytt problem
  • FÖRLORAREN - hittar ett nytt problem efter varje lösning
  • VINNAREN - har alltid en handlingsplan
  • FÖRLORAREN - har alltid en ursäkt
  • VINNAREN säger - Det är svårt men ändå möjligt
  • FÖRLORAREN säger - Det är kanske möjligt men för svårt

Text: Sofie Andersson
Bild: Pixaby