Varför pratar alla om mindfulness?

Överallt hör vi nu för tiden att det pratas om mindfulness. Man skall vara mindful i sitt arbete, med sin familj, när man lagar mat, ja i princip överallt och helst hela tiden. Ändå är det flertalet av oss människor som inte förstår vad mindfulness betyder egentligen.

I en tid som nu, när antalet långtidssjukskrivna människor med stressrelaterade sjukdomstillstånd är större än någonsin, så är det kanske inte så överraskande att intresset för olika metoder för att hantera och lindra stress också har vuxit.
Många av de metoder som idag används för stresshantering kommer från andra traditioner istället för den medicinska världen.

Så vad är då mindfulness?

Översatt till svenska så betyder mindfulness – medveten närvaro. Ett sätt att tänka och vara. Medveten närvaro är en naturlig del av livet som vi i dagens samhälle ofta glömmer bort när vi stressar omkring i vardagen.
Ofta använder vi vår uppmärksamhet på "fel" saker och ser inte det som finns mitt framför ögonen på oss eller ens hör de ljud som kommer till oss. Vårt fokus finns någon helt annanstans.
Samma sak är det med våra sinnen, ibland känner vi inte att något inte står rätt till innan det är för sent.

Att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. När du gör det uppfattar du saker och ting mer som de är och förmågan att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet ökar.
Flera stresshanteringsmetoder med ursprung i gamla meditationstekniker har börjat prövas med vetenskapliga metoder. Det finns en hel del belägg för att utöva mindfulness har positiva effekter, både psykologiska och kroppsliga.

Nyckeln till framgång med mindfulness är att du lär dig släppa taget om ditt ego och lär dig acceptera allt som det är, att inte vara dömande men även att inte vara slav under dina ofta automatiserade tanke- och känslomönster.

Vad är syftet?

Jo, syftet med att lära sig och att träna mindfulness är att bli mer medveten om dig själv och vart du har din uppmärksamhet. Du ökar din förståelse för hur du påverkas av dina egna tankar, känslor, minnen och ditt beteende.

När du så småningom lärt dig att vara mer närvarande i nuet, har du förmågan att tidigt känna igen kroppsliga signaler på exempelvis stress.
Du kan då bromsa stressreaktionen i ett tidigt skede och undvika den onödiga stressen.

Andra fördelar med att träna upp din medvetna närvaro:

 • Du ökar din livskvalitet
 • Du förbättrar ditt tålamod
 • Får en bättre sömn
 • Har lättare för att handskas med svårigheter
 • Blir mer kreativ

Hur gör jag då? Det behövs inte någon speciell utrustning för att börja öva mindfulness utan det går bra att börja här och nu.
Det finns övningar du kan göra när och varsomhelst i vardagen och så finns det övningar som är lite mer "formella"

I vardagen:

 • Le när du vaknar
 • Innan du stiger upp ur sängen – känn efter var du har kroppen. Hur känns det i varje kroppsdel? Känn bara efter, döm inte!
 • Gör inte saker för att "få det gjort" – som att "diska för att diska".
 • Varje sak du gör – gör det ”medvetet närvarande”
 • När du äter – till exempel ett äpple. Håll äpplet i handen och se på färgen och formen, vrid och vänd så du kan betrakta det från alla håll.

Mer formella övningar:

 • Meditation: övning i att vara fullständigt närvarande, i varje sekund, och ofta med koncentration på andningen.
 • Yoga: när du utför yoga praktiserar du mindfulness eftersom du är i din rörelse och är fullständigt medveten om det du gör just då.
 • Kroppsscanning: du går igenom varje kroppsdel med fullständig närvaro – samtidigt som du observerar och bekräftar de känslor du upplever i den kroppsdel du är i, här och nu.
 • Mindful walking: gå mycket mycket långsamt, under fullständig medvetenhet om vad du gör. Hur känns det att gå? Vilka muskler använder du?

Det är mycket vanligt att just våra tankar hindrar oss från att uppleva det som finns i stunden. Ofta är du inte medveten om hur mycket tid som du ägnar åt tankar. Tankar som gör att du inte ens märker vad som precis sagts i mötet, eller hur glassen ens smakade som precis ätits upp.
Ibland kanske du önskar att det vore möjligt att stoppa tankarna och få tyst i huvudet. Men tankarna kommer och går av sig själv och det är omöjligt att stoppa dem, men du kan träna på att släppa dem när de kommer.

Text: Sofie Andersson
Källa: Läkartidningen, mindfulnesscenter.se
Bild: Thinkstock