Fantastiska Magnesium!

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen jordmetaller och är en förhållandevis mjuk metall som återfinns i jordskorpan och är ett av de vanligaste grundämnet i den. Metallen är lätt, hård och silvervit.

Magnesium är vattenlösligt och den källa som innehåller mest magnesium är havsvatten. I den mänskliga kroppen förekommer det mesta av magnesiumet i skelettet och i tänderna – minst 60 till 65 procent av den totala mängden. Nästan hela den resterande mängden återfinns i muskelvävnaden och i cellerna, endast en procent finns i vårt blod.

Magnesium är ett av våra viktigaste mineraler. Magnesium medverkar vid så många olika processer i vår kropp och det gör att symptomen vid en brist av ämnet blir väldigt många och diffusa. Många olika organ och organsystem kan få en nedsatt funktion om intaget är för lågt eller om för mycket utsöndras.

En av de viktigaste funktionerna magnesium har är att medverka vid cellernas energiproduktion, vilket gör den oumbärlig vid alla energikrävande processer såsom muskelrörelser och nervimpulser.

Ett organ vilket magnesium är extra viktigt för är vårt hjärta. Hjärtat är ju i behov av ständig energitillförsel för att kunna fungera som det ska. Lider man av Magnesiumbrist kan detta ge konsekvenser i form av hjärtarytmi och andra problem med hjärt- och kärlsystemet.

”Magnesium löser inte livets alla problem, bara de som beror på magnesiumbrist”

Väldigt många lider av magnesiumbrist, men de flesta har ingen aning om att de har brist på detta viktiga mineral. Magnesium kallas ofta av dietister för ett supermineral, eftersom det påverkar över 300 olika enzymatiska processer som hjälper kroppen att fungera som den ska.

Varför får man magnesiumbrist?

Magnesiumbrist kan uppkomma om man äter en alltför ensidig kost, (ätstörningar) vid tarmsjukdomar som orsakar nedsatt näringsupptag, vid njursjukdomar samt vid långvarig behandling av urindrivande läkemedel.

Ett för lågt intag av magnesium har kopplats till benskörhet, olika cancerformer, förändringar i ämnesomsättningen, depression, diabetes samt förhöjda nivåer av det onda kolesterolet LDL.

Vi får oftast i oss det vi behöver via kosten, tillskott behöver inte friska människor. I genomsnitt får vi i oss 300-350 milligram per dag.

Men om man lider av magnesiumbrist kan det uppstå en lång rad av olika symptom och sjukdomar. Oftast räcker det med att man äter magnesiumtillskott för att magnesiumnivåerna ska gå tillbaka till det normala.

Symptom:

  • Ofta visar sig magnesiumbristen i att chokladbegäret ökar
  • Trötthet och spända och svaga muskler är vanliga symptom
  • Fler symptom inkluderar oro, ångest, depression, dålig stresstålighet, muskelkramper, insomningsbesvär, hicka, skakiga händer etc


Magnesium är också av vikt för vår mentala hälsa. Vid brist kan det orsaka en försämring av denna.

  • Bristsymptom kan vara att man känner en förvirring, irritation och apati. Du kan uppleva ett försämrat minne och en sämre förmåga till att ta in ny information.

 

Lugnande effekt

Magnesiumbrist påskyndar en ond cirkel och förstärker effekterna av kronisk stress, vilket leder till mer ångest, irritabilitet, trötthet och sömnlöshet.
Ett ständigt flöde av psykisk och fysisk stress, förbrukar magnesium snabbt.

Att magnesium är centralt för kroppens energianvändning betyder dock inte att magnesium är uppiggande. Tvärt om lugnar magnesium ner kroppen. Och nervsystemet är beroende av tillräckligt med magnesium för dess lugnande effekter, inklusive en rofylld sömn.

Magnesium är som en motsats till det muskelaktiverande ämnet kalcium. Medan kalcium gör att vi kan aktivera en muskel gör magnesium att muskeln kan slappna av. Har vi för lite magnesium i förhållande till kalcium kan vi därför få en överspänning i kroppens muskler.

Text: Sofie Andersson
Källa: westonaprice.org, ne.se
Bild: Thinkstock