Kondition – vad och varför

Visst är det så, att den motion och träning som blir av är den allra bästa. Men något som också är viktigt är att ”få upp flåset”.
Enligt den rekommendation som WHO har fastställt så bör man utföra en fysisk aktivitet dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet eller minst 3 gånger per vecka om aktiviteten är högintensiv.
Ur en hälsomässig synpunkt är båda dessa rekommendationerna troligen lika bra, men den senare är mer konditionshöjande.

Vad är då kondition?

När man talar om kondition brukar man mena kroppens förmåga att utföra ett långvarigt arbete, utan att vår maximala syreupptagningsförmåga tas i anspråk. Konditionen är ett mått på hur pass väl vi kan tillgodogöra oss syret som vi andas in.
Att mäta konditionen ger oss en indikation och ett tecken på hur väl hjärta och kärl fungerar, och när du tränar kondition så förbättras kroppens uthållighet och syreupptagningsförmåga.

Varför bör man ha en bra kondition?

Att ha en bra kondition innebär att känna sig frisk och stark. Att man orkar med vardagens göromål utan problem och till och med känna att man har lite marginal.

Främst handlar det om ditt hjärta.
Vid högre intensitet på träningen så pulserar hjärtat desto mer. Du förbättrar din kondition och ditt hjärta blir starkare.
Ett starkare hjärta orkar transportera ut mer syresatt blod ut i kroppens muskler. Flera funktioner i kroppen är givetvis viktiga för att omsätta syret men centralt finns hjärtats pumpkapacitet. Ju mer syre din kropp kan transportera ut i din kropp desto bättre är din konditionsnivå.

Några andra viktiga fördelar med att ha en bra kondition

  • Bra för blodcirkulationen
  • Det sänker blodtrycket
  • Ökar ämnesomsättningen
  • Verkar fettförbrännande
  • Hjälper till att förebygga depression
  • Förbättrad återhämtningsförmåga efter träning


De två vanligaste sätten att träna upp sin kondition är intervallträning- samt distansträning.

Vid intervallträning växlar du mellan arbets- och viloperioder, vid distansträning har du en relativt jämn belastning utan avbrott.

Men som sagt, som med all träning så är det bättre att göra något än ingenting alls. På sikt skapar all motion ett välmående för dig. Ett välmående för både kroppen, psyket samt ditt sinne.

Så försök att röra dig så mycket som möjligt. Att börja med konditionsträning och då med något som man tycker känns kul är det allra bästa. Det är då man får den optimala hälsan på köpet.

Text: Sofie Andersson
Källa: Faskunger, FHI