”Det löser sig”


Förändra din livsstil

Många av oss väljer att göra en större livsstilsförändring i januari. En ny start på året, ett nyårslöfte som ger oss en chans att dra ett streck över det gamla och gör plats för nya och bättre val. Tyvärr är det även så att de flesta av dessa löften som påbörjas även avslutas kort därefter. Antagligen för att en förändring ofta kräver en följd av förändringar – både inom oss och runt omkring oss, och förändringen tar sin tid.

”En hälsosam livsstil - en livsstil och en resa utan slut.”

Hur vi beter oss är ett samspel mellan individ, beteende och den omgivande sociala och fysiska miljön.

Dina resurser för att hantera situationer och för att tro på din egen förmåga är väsentliga för framsteg med att förändra sina vanor till det bättre.

• Miljön
Vi påverkar och påverkas av omgivningen. Tänk till exempel på att det är lättare att känna motivation till en promenad i solsken, tvärtom kan den bli näst intill obefintlig vid regn och mörker. Men om man skaffar sig rejäla regnkläder och upp till det en promenadkompis, så kan chanserna öka till att promenaden blir av även vid dåligt väder. Förändring av en vana eller ett beteende behöver ett gynnsamt motivationsklimat för att lyckas.

• Tron på sin egen förmåga
Det handlar om att skapa sig en medvetenhet kring sina vanor och att lära känna sig själv. Varför gör man de val man gör och vad krävs för att man ska kunna göra andra val?
Genom att gradvis genomföra förändringar, fokusera på framsteg samt hitta förebilder kan ge dig styrka i tron på att lyckas.

• Förhoppning
Det är viktigt att fastställa ett motiv till den önskade förändringen. Förhoppning om fördelar som till exempel (jag mår bra av att stressa mindre) och hur viktig fördelen är för dig som person (om jag stressar mindre hinner jag vara mer med mina barn)

• Förstärkning
En reaktion som förstärker sannolikheten att ett önskat beteende inträffar igen. Det handlar om belöningar som du själv skapar åt dig själv. Dessa belöningar är en mycket viktig pusselbit i din motivation till förändring. Belöningarna kan vara allt ifrån att ta till dig något beröm du fått genom att ha lyckats med något, till att ge dig själv en liten belöning.

”Skynda långsamt”
En framgångsrik förändring handlar mycket om att förändra gradvis och ”lagom”, istället för snabbt och ofta förhastat.

Det kan vara viktigt för många att dokumentera eller mäta sina framsteg, för att få feedback eller ett kvitto. Om du har som mål att röra på dig mer, mät antalet steg du går. Eller skriv ner: Hur har jag bemästrat frestelser, vilka synliga resultat har jag uppnått, vilka positiva effekter har förändringen gett.

Att komma igen efter snedsteg
En förändringsresa är sällan spikrak, det är få som når slutmålet vid första försöket. Blanda inte ihop ett snedsteg med att ge upp helt. Tankemönstret är viktigt för hur du hanterar ett snedsteg. Negativa tankar skuldbelägger oss själva. Försök att lyfta fram snedsteget som ett bra tillfälle för utveckling och en sporre till nya tag.

Bloggen kommer att innehålla fler inlägg om att förändra sin livsstil framöver – missa inte det!

Text: Sofie Andersson